субота, 02. март 2013.

Српске породице у Будиму (18. век)


Српске породице у Будиму (18. век)

Cписак српских породица из три пописа становника Будима: 1702., 1706-1707. и 1720. године. 

У прва два пописа Срба Будимаца, не наводи се порекло, а у трећем из 1720.год. у више случајева има и назнака места односно краја из кога су дошли па ћемо за све оставити пописну годину. 1702. и 1706.-1707. евидентиране су породице односно три пореска обвезника презименом АВРАМОВИЋ(од којих Дамјан се бележи и 1720.), АВРАМОВИЋ, АДНАЂЕВИЋ, АЖДАХА, 1720.Pаније су спомињани: Гаврило, Јован и Никола АТЛАГИЋ – по Ј. Ердељановићу, “код сваког је наведено “Травничанин“, дакле из Травника у Босни“,BUIKA АЛЕКСИЋ који је можда Вујица из 1720. Уз кога се спомиње и ЈОВАН АЛЕКСИЋ, оба из Пожеге (ужичке), АЛМАШАН(ИН), а 1720. 3 Алмашца (из Алмаша код Адоња или Алмаш koд Сремсkе Mиtpoвицe ; вероватно раније евидентиран као “Алмашанин“).

Даље се помињу следећа презимена Срба у Будиму: 

- АПИЋ

- АПОСТОЛОВИЋ 1720.

- ДИМА АПОСТОЛОВИЋ из Солуна

- МИХАТ АРАЂАНИН (и 1720.)

- АРАНИТИН, АРАНИТОВИЋ, 1720.

- АНТА и ТОДОР АРНАУТИН, 1720.

- ЂУРАЂ АРСЕНИЈЕВИЋ из Смедерева, 1720.

- ТОДОР АТАНАЦКОВИЋ

- БАБИЋ, 1720.

- БАЈАЦ, 1720.

- ДИМИТРИЈЕ БАЈИЋ из Сечуја, 1720.

- ИСАК БАЈКОВИЋ из Македоније

- БАКОНИЋ

- БАЛТА

- БАНОШТОРАЦ

- ПАВЛЕ и ТОМА БАРЈАКТАР

- ВУЧКО, ЖИВКО, МИХАИЛО, НЕШКО, ПЕТАР, САВИЦА, СТОЈАН БАЧВАНИН и 1720. ПАЛКО БАЧВАНИН

- МИШКО БАНЧВАНЛИЈА

- ПЕТАР и ТАНАСКО БЕЈАЗ

- МИХАИЛО и РАКО БЕК

- 1720. ЖИВАН БЕЛКОВИЋ из Белог Поља (можда раније и “Бијели“,в. даље)

- BERBITSCH

- 1720. ДИМИТРИЈЕ БЕРБЕРОВИЋ из Ресаве

- СУБОТА БЕЧЕЈАЦ

- Бијели старац

- МИХАИЛО БИТПАРА

- 1720. ПЕТАР БОГДАНОВИЋ

- 1720. СТЕВАН БОГДАНОВИЋ из Старог Влаха

- 1720. БОГИЋ, старац, сиромах

- 1720. МИЛИЋ БОГИЋ из Мачве

- 1720. РАДОЈИЦА БОГОЈЕВИЋ

- БОЛОЗ

- БОШКОВ

- ВУК, ИЛИЈА, МАРКО и 1720. МАРКО БОШЊАК

- 3 БОШЊАКОВИЋА

- БРАНКОВИЋ, 1720. ЖИВАН БРАНКОВИЋ из Пећи, 1720. АВРАМ БРАНКОВИЋ, 1720. ПЕТАР БРАШНАРОВ

- БРНИЦА, МАНОЈЛО и 1720., ЗДРАВКО, ПАВЛЕ, РАЈКО, СМИЉКО презименом (?) БУГАРИН

- 1720. НИКОЛА и баба ЗОРА Петра БУГАРИНА

- БУДИМИРОВИЋ

- БУДИШИЋ

- БУЗАЏИЈА (?)

- BUIKA (?)

- БУЈИЋ

- ДМИТАР БУРАЗЕР

- 1720.-1721. МАРИЈА БУРАЗЕРОВИЦА

- BURETZOVITSCH

- БУРУНЧУК

- БУХИН

- 1720. ПЕТАР ВЕЛИЧКОВИЋ из Београда

- ВЕЉКОВИЋ, 1720. РИСТА и ИВАН ВЕЉКОВИЋ из Параћина

- ВЕСЕЛИН ВЕСЕЛИНОВИЋ, 1720. СПАСОЈЕ ВЕСЕЛИНОВИЋ из Ћипровца

- 1720. ЈОЦКО ВИДАКОВИЋ из Требиња

- ВИЛИПОВИЋ

- 1720. ЛУКА и САВКО ВИТОШЕВИЋ из Пећи

- ВЛАЈЧИЋ

- ВЛАХ

- ВЛАШКОВИЋ

- 1720. ДРАГУТИН ВОЈМИРОВИЋ из Призрена

- ВУЈАНОВИЋ

- 1720. МАКСИМ ВУЈИЛОВИЋ из Сарајева

- ВУЈИЧИЋ, 1720. ПЕЈАК, РАДОВАН и САВО ВУЈИЧИЋ (ВУЈИШИЋ) из Сарајева, 1720. РИСТО ВУЈИЧИЋ из Зете

- ВУКАДИНОВИЋ

- МИШКО ВУКАЈЛОВИЋ, 17220. МИЈАТ ВУКАЈЛОВИЋ из Зете

- ВУКАШИНОВИЋ

- ВУКАШИН ВУКОВИЋ

- ЂУРИЦА ВУКОВИЋ

- ЖИВКО ВУКОВИЋ

- РАДОЈИЦА ВУКОВИЋ

- МРЂЕН ВУКОВИЋ

- 1720. ЂУРИЦА и СТОЈАН ВУКОВИЋ из Зете

- 1720. ЂУКА ВУКОВИЋ из Косова

- 1720. ЈАНКО ВУКОЈЕВ из Зете

- ЈОВАН и ГЛИГОРИЈЕ ВУКОЈЕВИЋ од Косова

- 1720. АЋИМ ВУКОМИРОВИЋ из Пећи

- ВУЛИН

- 1720. ЂУРАЂ ВУЧЕНОВ из Сарајева

- 1720. МАРКО ВУЧЕНОВ из Зете

- ВУЧЕРИЋ

- ВУЧИНОВИЋ

- 1720. СТАМЕНА ВУЧИНА из Вучитрна

- ВУЧИЋЕВ

- 1720. МИХАИЛО ВУЧКОВИЋ из Сарајева

- ВУЧО

- 3 ГАВРИЛОВИЋА, а 1720. ГЛИГОРИЈЕ ГАВРИЛОВИЋ из Сарајева

- ИЛИЈА

- ЈОВАН из Осека

- 1720. МИЈАТ из Старог Влаха

- 1720. ТРИФУН из Сребренице

- 1720. ГОЛУБ ГАЈИН из Бачке

- Удовица Радојице Гвозденовића

- ГЛУВАКОВИЋ

- ГОЛУБОВИЋ

- АТАНАЦКО ГОРОЈЕВИЋ из Требиња

- ГОСТОВИЋ

- ГРГУРЕВИЋ

- 1720. МИХАИЛО ГРОЧАНИН из Гроцке

- 1720. МИХАИЛО ГРУЈИН из Бачке

- 1720. МИШКО ГРУЈИН

- 2 ГРУЈИЧИЋА

- ГРУЈОВИЋ

- 1720. ЈАЊА ГРК

- ГРЧИЋ

- ГУЖВА

- 1720. АРСЕНИЈЕ ДАВИДОВИЋ из Смедерева

- 1720. ЈЕФТО и НИКОЛА ДАВИДОВИЋ (ДАЧИЋ)

- Старац ДАМЈАН и РАДОСАВ ДАМЈАНОВИЋ

- 1720. ЈОВАН и СИМОН, САВА, СПАСОЈЕ и 2 МИЛОВАНА ДАМЈАНОВИЋА (ДАМЊАНОВИЋА) из Пожеге

- DAFNOVITSCH

- ДАУТОВИЋ

- ДЕБЕЉКОВИЋ

- ДЕНДРК

- ДЕРАЋАНИН

- 1720. ЋИРКО ДЕСПОТОВИЋ из Смедерева

- ДОДА

- DOROBALI

- ЖИВКО ДИМИТРИЈЕВИЋ и 1720. САВА ДИМИТРИЈЕВИЋ

- 1720. НИКОЛА ДИМИТРИЈЕВИЋ (ДИМИТРОВИЋ) – чукурханлија из Београда

- 1720. АВРАМ ДИМИТРОВИЋ

- 1720. ЖИВАН ДИМИТРОВИЋ

- 1720. РАДИСАВ ДИМИТРОВИЋ из Дервенте

- 1720. ДАНИЛО и КУЗМАН ДИМИЋ из Солуна

- 1720. ПЕТАР и СТОЈАН ДИМИЋ

- ДОБРИЋ

- ДОБРОВИЋ

- 1720. ПЕТАР ДОИЋ

- ДОМАНЧИЋ

- ДРАГИЋ

- ДРАГИЧЕВИЋ

- 1720. ТАДЕ(ЈА) ДРАГУТИНОВ(ИЋ) из Призрена

- ДУНЂЕРИН

- DIAUKOVITSCH

- 1720. ЂАКОВА (Степанова) удовица

- 1720. СЕКУЛА ЂАКОВАЦ

- 1720. ЋИРА ЂЕОРЂИЈЕВИЋ

- 1720. ПЕТАР ЂУКИЋ

- 1720. ЦВЕЈАН ЂУКИЋ

- 1720. БЕЉА ЂУЛИНАЦ

- ЂУРАШИНОВИЋ

- ЂУРЂЕВИЋ

- ЈОВАН и НОВАК ЂУРИЋ

- 1720. ТОДОР ЂУРИЋ из Алексинца

- 1720. ПАВЛЕ ЂУРИЧИЋ из Ковина

- 1720. ЂУРКА МАЛИ

- 1720. НИКОЛА ЂУРКИЋ из Јенопоља

- 1720. ЂУРКА

- ЕРЦЕГЛИЈА

- ЖИВИН

- 1720. МИЈАТ ЖИВАНОВИЋ ШИЈАК

- МАРКО и ПАВЛЕ ЖИВКОВИЋ

- 1720. ЈОВАН ЖИВКОВИЋ из Јагодине

- 1720. ОСТОЈА ЗАВИШИЋ из Крушевца

- 1720. ТОДОР ЗДРАВКОВИЋ из Ресаве

- ИВАНИШЕВИЋ

- ВУКАЈЛО, ДАМЈАН, ПАНТЕЛИЈА, СИМА ИВАНОВИЋ

- 1720. МИШКО ИВАНОВИЋ из Пећи

- 1720. ПЕТАР ИВАНОВИЋ

- 1720. МОСЈЕО ИВАНЧЕВ из Пећи

- ХАЏИ-АВРАМ, ДАМЈАН, ИВАН и ВУЈИЦА, ЈОСИП, КРАСОЈЕ, НЕНАД, РАНИСАВ ИЛИЋИ

- 1720. ЈОВАН ИЛИЋ

- ISSARITSCH

- 1720. НЕДЕЉКО ЈАКОВЉЕВИЋ из Сталаћа

- JAKUSSABLOVITSCH

- ЈЕРЕМИЈА и МАКСИМ ЈАКШИЋ

- ЈАНКО, ЂУРАК (ЂУРКА, и 1720.), МИЛИСАВ, ОСТОЈА ЈАНКОВИЋИ

- 1720. АТАНАЦКО ЈАНКО(ВИЋ)

- 1720. ДИМИТРИЈЕ ЈАНКОВИЋ

- 1720. ЂУРО ЈАНКОВИЋ

- ЈАЋИМОВИЋ

- ЂУРКА ЈЕГЕР

- 1720. ЂУКА ЈЕФРЕМИЋ из Великог Варадина

- ЈЕРМЕНЧИЋ

- ЈЕФРИН

- ВУК

- ВУЧКО

- ДАБА

- ЂУКА

- 1720. ЂУРИЦА, КУЗМАН, ЛУКА, МИХАИЛО, ПАВЛЕ, РАДОВАН, РАЈКО, СИМА, СТЕВАН и син му ЖИВАН, СТАНКО (и 1720.), СТОЈАН, ТОДОР ЈОВАНОВИЋИ

- ЖИВАН ЈОКСИМОВИЋ

- КРСТА (и 1720.) и СТРИЈАН ЈОСИПОВИЋ из Прилипа

- 1720. ЛАЦКО ЈОСИФОВИЋ

- ЈОСИПОВ

- 1720. ЛАЦКО ЈОСИФОВИЋ (У ТЕКСТУ СЕ ДВА ПУТА ПОНАВЉА ОВО ИМЕ, НЕ ЗНАМ ДА ЛИ ЈЕ ГРЕШКА)

- АЛЕКСА и ПЕЈА ЈОЦКОВИЋ

- ХАЏИ-ЛАЗО и МИИЋ ЈУЛИНАЦ

- ЈУРКОВИЋ

- Милутин КАБАЈАКЛИ

- Теодосије КАБАКУЛ из Зворника и Михаило

- Тодор КАБАКУЛОВИЋ, син Михајла

- Ивко КАЗИМИРОВИЋ из Срема

- Никола КАЛИТОВИЋ из Гроцке

- Петар КАЛИЋИНСКИ

- Вук и Ђуро КАЛАЧ

- Станко и удова му Станка

- Јован КАМЕНАРОВ

- Сава КАНИЖАНИН

- Стојша КАРАЛИЈА

- Вукајло КАРАГАЋА

- KASSATSCH

- Мишко КАТАНА

- Лазо КАШИКА, касније Ђурађ КАШИКАРОВИЋ

- Никша КИПРИЈАНОВИЋ

- Татомир КЛИЧКОВИЋ из Кличевца

- Мишко и Живко КЉАКАВИ

- КНЕЖЕВИЋ Јефта из Пожаревца и Михаило

- Иван КОБИЛА

- КОВАЧЕВИЋ Вукајло, Иван, Јовица, Јосип, Крста и Крстан, Нашко из Травника

- Милисав и Станивук

- Никола КОВАЧИЧИН

- Милош КОВИНАЦ

- Риста КОЛАРОВИЋ

- Остоја КОЛЕЂАНИН

- КОЛОШВАРАЦ Мишко из Ердеља

- Петар КОМЕНДАНО, касније КАМЕНДАНОВ

- Стеван и Милисав КОМОРАНАЦ

- Павао КОНСТАНТИНОВИЋ

- Живко КОПЧА, касније Живко КОПЧИЋ из Подриња

- Никола KOSSATOVITSCH

- КОСОВАЦ Никола из Старе Србије, Никола и Павле

- Стеван КОШАРУШЧИЋ

- Михаило КРАГУЈЕВИЋ

- КРАЈИЋ Ћира из Скопља, Милош КРАЈОВИЋ

- КРЕСАНОВИ, један без имена и Живко

- КРСТИЋ Јован, Кузман и Ћиро

- волар ВАЈДА Ужичанин, Јовица ВАЈДА

- Јосиф КУЗМАНОВИЋ из Пожаревца

- Станисав, Стојан из Смедерева и Цвија

- Степан КУКЛЕНДЕР

- КУРИКАВГА Стојко из Зете

- ЛАЗАРЕВИЋ Крсман, Мишко, Станивук, Вукоман, Секула и Тодор

- ЛАЗИЋ Павле и Груја

- Вуча ЛАУЧА

- Владислав ЛАУШЕВИЋ из Зете, Ћиро касније Владислав ЛАУШКОВИЋ

- Милош ЛИПОВАЦ

- ЛУКИН Марцика и Ђука

- Јован ЛУКИЋ из Зворника, Петар и Мрђен

- Петар МАЗГОВ

- Марко МАЈСТОР

- Павле МАКСИМОВИЋ из Зете, Ранисав

- Стеван МАЛЕТИН из Баната

- Никола МАЛЕШЕВИЋ

- Михаило МАЛИ

- Јован МАНДИЋ из Ужица

- Бата МАНОЈЛОВ

- Стеван MAREWITSCH

- МАРИНКОВИЋ Максим и Милан

- МАРИЋ Јован и Кузман

- МАРЈАНОВИЋ Јован и Тихомир

- Тодор МАРКИН из Црне Горе

- Степан МАРКОВИЋ

- Стојан АРАНИТИН

- Вајда МАКСИМОВИЋ из Крушевца, Михаило, Велимир, Груја, Милија, Милован, Петар, Стеван и Тома

- Живко МАРТИНОВИЋ

- Бојша МАТИЋ, Драгутин, Мојсије и Никола

- МАТОВИЋ

- Ранко МАХАЛБАША

- Милутин МАЦАКОВИЋ

- МИЛАКОВИЋ Јован и Радосав из Зете

- Јосив МИЛИНКОВИЋ

- Стојица МИЛИНОВИЋ

- Иван МИЛИСАВИЋ

- МИЛИСАВЉЕВИЋ Стеван, Радојица, Станивук и Станко

- МИЛИЋ Јован из Забрежја и Стојан

- МИЛИЋЕВИЋ Петар и Лука

- МИЛОВАНОВИЋ Ћира и Адам

- Илија МИЛОВИЋ

- МИЛОСАВЉЕВИЋ Вукоје из Пожаревца

- МИЛОШЕВИЋ Анто, Лазо од Мораче и Вукосав

- Милутин

- МИЛУТИНОВИЋ Перица из Зете и Милош

- Петко МИРКОВИЋ

- Станивук МИРЧЕТИЋ

- МИТРОВИЋ Петко и Сава

- МИХАИЛОВИЋ Јаков, Јанко, Јован из Параћина

- Јован из Бечкерека

- Тома ЦВЕЈАН из Кумодражи, Груја, Никола, Стефан, Тодор, Тома (два пута)

- Веско МИХАЈЛОВИЋ

- Никола МИХАЉЕВАЦ

- Петар МИХИЋ од Мораче

- Митар МИХОЛКИН

- Никола МИШКОВИЋ

- МЛАДЕНОВИЋ Голуб, Милинко и Митар

- МОРАЧСКИ (МОРАЧАНИН) Продан

- Вукоје МРЂЕНОВ

- МУКТИЈА (БОШЊАКОВ) Степан

- НАСТИЋ Јован и Никола

- НЕДЕЉКОВИЋ Димитрије, Илија и Милош

- НЕНАДИЋ Живко, Јаков и Јосив из Пећи

- Нешко

- Вукосав НЕШКОВИЋ

- НИКЕТИЋ Груја, Јован и Петар

- НИКОЛИЋ Аврам, Гавра, Ђура, Жарко, Јосиф, Милош, Михаило, Обрад, Соса Николићева и Тома

- Петар НИКОЛОВИЋ

- НИНКОВИЋ Ђурка и Путник

- НОВАКОВИЋ Петар и Ђурица

- Јован ОГЊАНОВИЋ из Пријепоља

- ОСТОЈИЋ Веселин, Гаврило и Живко из Сарајева, Иван (Јоца), Исак и Стеван

- Ђурица ОТКИДЕН

- Јанко ПАВИН

- Адам ПАВИЋ из Зворника

- ПАВЛОВИЋ Петар и Данило, Лазо, Милинко, Михаило, Никола, Сава, Тома, Тодор и Тоша

- ПАЛКО

- Мишко ПАНИЋ из Београда

- Марко ПАНТЕЛИНАЦ

- Павле ПАНТЕЛИЋ

- Михаило ПАУКОВИЋ

- Тома ПАУНОВИЋ

- Петар ПЕЈАЧ

- Никола ПЕЈИЧИЋ

- Дамјан ПЕЈЧИНОВИЋ

- Јаков ПЕКАНОВАЦ

- Ђура ПЕПИЋ

- Перера СТОЈИЋ

- Перица

- Михаило ПЕРИШАН

- Дмитар ПЕРКАЋАНИН

- Илија ПЕТКОВИЋ

- ПЕТРОВИЋ Драгутин, Живко, Малеша, Мишко, Петко, Рајко, Срећко и Степан

- Милутин ПЕЦИКОЗА

- Дамјан ПЕШИЋ

- PINKA

- Кузман ПЛУЦО

- Јован ПОЛИЋ

- ПОПОВИЋ Драгутин, Милин, Продан, Силвестер, Симеон и Стојан

- Михаило ПОТКАМЕН

- PUKASSINOVITSCH Иван и Кузман

- ПУТНИК

- RADIANOVITSCH Илија

- Орестије РАДИШИЋ

- РАДОВАНОВИЋ Живан, Максим и Радован

- Стојан РАДОЈКОВИЋ

- Савко РАДОЈЛОВИЋ

- РАДОМИРОВИЋ Иван, Радосав, Јован и 1 без имена

- РАДОСАВЉЕВИЋ Бјело, Дамјан, Огњан и Ранивој

- Павле РАЈИНОВИЋ

- Јован РАЈКОВИЋ

- Продан РАЈЧЕВИЋ

- Богдан РАКОВИЋ

- Петар РАКОСАВ

- Петар РАНИВОЈ

- РАТКОВИЋ Ранисав и Степан

- РАЈИЋ (можда и Рац ?) МАРКО

- РАШКОВИЋ Антоније, Мојсије, Тача и Теодор

- Никола RESOWITSCH

- Милисав RISSINOVITSCH

- РУДНИЧАНИН Петар, Ристо и Симо

- Тодор РУС (презиме ?)

- Андрија САБЛИЋ

- САВИН Радојица и Јован

- САВИЋ Андрија, Влајко, Љубоје, Станисав и Тодор

- Радосав САКРЕСАН

- Јован SZAKITSCH (можда Шакић ?) мој додатак – обзиром на “SZ“, које Мађари изговарају као “С“, вероватније се ради о облику “Сакић“

- Захарије СВИРЧЕВ

- Јанко СЕДЛАР

- Петар СЕМИЗ

- СИМОНОВИЋ Петар и Сретен

- СЛАВКОВИЋ Ђурађ, Петар и Стојан

- Стојан SMEKO

- Грујица СОМБОРАЦ

- Петар СРЕЋКОВ

- Степан СТАНИВУК

- Тоша СТАНИВУКОВ од Косова

- Станимир

- СТАНИМИРОВИЋ Димитрије и Мијат

- Тиосав СТАНИСАВЉЕВИЋ

- Маринко и Ђука СТАНКОВИЋ из Баје

- Михаило и Павле из Крушевца и Никола (мој додатак – Станковић?)

- Петар СТАНОЈЕВИЋ

- Мијат СТАРОВЛАХ

- Вујица СТЕВАНОВИЋ-ЧУТУРИЋ, Радован, Милутин из Призрена и Радован

- СТЕФАНОВИЋ Ђука, Ђура, Јосиф, Паун, Радован, Радосав и Филип

- СТОЈАДИНОВИЋ Гоко, Никола и Стојан

- СТОЈАНОВИЋ Ђура, Јевто, Јован, Лацко, Никола од Модрича

- Филип из Палежа и Пера (мој додатак – Стојановић?)

- Стојан СТОЈШИЋ

- СТОЈШИЋ из Руме, Палко и брат му

- СТОЈШИН Живан, Живко и Радосав

- Петар СУБАША

- Митар СУБОТА

- Јован СУША из Сувог Дола

- ТАВО

- ТАРНИЧАНИН Радојица и Цвеја

- ТАТКОВИЋ Јосив и Јевта

- Стојан ТЕРЗИЈА

- Станоје ТОЈИША

- ТОДОРОВИЋ Риста и Станко

- Лаза ТОМАШЕВИЋ

- Филија ТОМИЋ

- ТОПАЛ (и једном: ТОПАЉ) Живан и Милутин, Иван и Михаило

- ПАСКО

- Јанко ТОРБАРОВ из Сибиња

- Јанко ТОТ

- Дмитар ТОШИЋ из Реке

- Јосип ТРИВУНОВИЋ

- Петар ТРНИН из Трнова

- Никола TUL…….

- Шајин ТУРКОВИЋ

- ЋИРИЋ Јосив и Никола

- ЋОРАВИ Маријан и Никола

- Ђурица ЂУРЧИЋ

- Рајко УГЉЕШИЋ

- УГРИНОВИЋ Стеван и Стеја

- Иван УДВАРАЦ

- Паја UDESASSANIN

- УМИЛЕН

- Станоје УРОШЕВИЋ

- Јован ФИЛИПОВИЋ из Београда

- Јован ФИЛИПОВИЋ (Дераћски)

- Вукаило ХАМЗАБЕГАЦ

- ХАЧИЈА Васо Хачи(ији)Н, Никола и Светогора

- Доја ХЕРА (презиме ?) из Ужица, Марко, Милисав и Нешко (мој додатак – Хера, као Хераковић / Ераковић ?, које су Мађари “скратили“ или се ради о надимку за Ужичане – Ере)

- Петар ХРВАТОВИЋ

- Вукајло ХРЊАГИН

- Лазар ХРЊАГИЋ из Пећи, Неда, удовица Хрњагина

- Јован ЦВЕТИНОВИЋ из Пећи

- ЦВЕТКОВИЋ Вук, Давид, Петар и Радосав из Пазара

- ЦВЕЈИЋ Дојчин из Пећи и Захарије

- Илија ZEPRAGATSCH

- Остоја ЦЕРОВИЋ

- Максим ЦИГАН (презиме ?) – мој додатак: из личног искуства знам да су Мађари презиме Цигановић претварали у Cigany, па је то можда и овде случај

- Недељко CZIBINOVITSCH

- Сима ЦИДИЛОВИЋ

- Стојан ЦИЦИЈА

- Адам ЦРЕВАРЕВИЋ из Параћина

- ЦРНИ (презиме ?) Стојан, Сима и Стоја

- Радојица ЧАКИЋ

- ЧАНКУНТАРАНАЦ Милић и Радован

- Никола ЧАЛУК

- Стојан ЧАМПИР

- Симо ЧАРАПА

- Радојица ЧЕКИЋ из Ужица

- Ференц Чинчи (Србин ?)

- Максим ЧИЧОВАЦ

- ЧОЛАК Анто и Хранислав

- Кузман ЧОЛАНОВИЋ из Пријепоља

- Јован ЧОПОШ

- Стојадин ЧОНГРАДАЦ

- Цвијо ЧРНОЈЕВИЋ из Рeке

- ЧУКУРХАНЛИЈА

- ЧУПАВИ Радосав, Маријана, удовица Радована (?)

- ЧУПИЋ Дамјан и Јован

- Симо ЧУСЕГИЈА

- ЧУТУРА Стеван и Степан

- Станоје ШАЈИНОВИЋ од Косова

- ШАКРАК Радојица и Јован

- ШЕВИН (Црни) и Радојица из Ужица

- Радивоје “SCHI…..“

- Обрад ШИБАЛИЈА

- ШИЈАК Михат и Никола из Ужица, Станко

- ШИМИЋ Крста и Ђуриша

- ШОШКУТАЦ Тома и Тодор (Тоша) ШОШКОТАЦ

- Драгутин ШТЕТА

- Живко ШУПЕР

ИЗВОР:  “Политика Експрес“, у рубрици “Порекло породица и презимена“, аутора Радомира Д. Ракића и Вере Станисављевић-Ракић. Коришћена књига Душана Ј. Поповића “Срби у Будиму од 1690. До 1740.“ (објављена 1954.)


NEMANJICI DANAS

Nadgrobni spomenik Ruby L.Nemanic u Americi...