петак, 25. мај 2012.

Datumi RAZARANJA Beograda91.


Singidunum je rimski vojni logor sa IV Flavijevom legijom.


441.


Huni su srušili Singidunum


posle 450.


Singidunum je pod vlašću Sarmata


oko 470.


Istočni Goti proterali su Sarmate iz grada


488.


Gepidi osvojili Singidunum


504.


Goti zauzimaju grad, ali on mirovnim ugovorom...


510.


... pripadne Vizantiji


535.


Vizantijski car Justinijan I obnavlja Singidunum


584.


Avari osvajaju i razaraju antički Singidunum


592.


Vizantija ga je povratila


596.


Avari srušili bedeme grada, ali je vizantijska vojska zadržala grad


oko 630.


SlovenisuosvojiliSingidu-num


827.


Bugari će preuzeti vlast nad tvrđavom


878.


Javlja se grad sa čisto slovenskim imenom -- Beograd


896.


Ugarska vojska je napala Beograd


971.


Vizantija osvaja Beograd, a od nje ga


posle 976.


preuzima car Samuilo


1018.


Car Vasilije II ruši makedonsko carstvo i Beograd opet postaje vizantijski


1071.


Ugarska opseda Beograd


1072.


Vizantija preuzela Beograd


1096.


Ugarska vojska razorila Beograd, ali ga je Vizantija zadržala


1127 .


Mađarski kralj Stevan II ruši Beograd i njegovim kamenom gradi Zemun


1154.


Vizantijski car Manojlo I uzvraća istom merom Ruši Zemun i beogradskim kamenom ponovo gradi Beograd


1182.


Ugarska napala i opljačkala Beograd


1185.


Vizantija povratila Beograd diplomatskim putem


1230.


Beograd je u sastavu Bugarske


1232.


Grad je pripao Ugarskoj


1284.


Srpski kralj Dragutin dobio je od ugarskog kralja vlast nad Beogradom, i tako Beograd postade prvi put srpski


1316.


NJegov brat Milutin oružano osvaja Beograd


1319.


Ugarski kralj osvaja i spaljuje Beograd


1382.


Protivnici ugarske krune, braća Horvati, osvajaju Beograd


1386.


Ugarska je povratila Beograd


1403.


Despot Stefan Lazarević dobija od ugarskog kralja vlast nad Beogradom. Obnovio je tvrđavu i gradsko naselje, i učinio ga srpskom prestonicom


1427.


Ugarska preuzima Beograd


1440.


Turska napada Beograd, ali će grad, uz velika razranja, biti odbranjen


1456.


Ugarska i krstaška vojska odbraniće od turske vojske Beograd. Grad je razrušen


1521.


Ugari predali Beograd Turcima,posledvomesečne opsade


1688.


Austrija preotela Beograd od Turaka


1690.


Turci isteruju Austrijance iz Beograda


1717.
Beograd 1717. godine , detalj sa bakroreza Mateusa Sojtera, objavljenog 1738.


Austrijska vojska osvojila Beograd


1739.


Turci vraćaju Beograd


1789.


Austrijanci su ponovo u Beogradu, ali ga...


1791.


...ustupaju Turcima mirnim putem


1806.


Srpski ustanici zauzimaju Beograd koji je, tada, postao centar nove Srbije


1813.


Turci ponovo zauzimaju Beograd


1815.


Drugi srpski ustanak. Na scenu stupa Miloš Obrenović


1830.


Sultanov hatišerif o autonomiji Srbije


1867.


Mihailu Obrenoviću predati ključevi Beograda


1878.


Na Berlinskom kongresu priznata nezavisnost Srbije


1882.


Srbija postaje kraljevina, a Beograd njena prestonica


1914.


Austrijska vojska ulazi u Beograd i ostaje samo tri meseca, da bi...


oktobra 1915.


... ponovo ušla i ostala tri godine


1918.


Prvog novembra Beograd opet postaje srpski, ali decembra iste godine postaje jugoslovenski, bez borbe


1941.


Nemci bombarduju Beograd 6. i 7. aprila, i 12. aprila ulaze u njega tako razrušenog


1944.


Amerikanci bombarduju Beograd


1944.


Beograd oslobođen od Nemaca mukama i žrtvama ruskim i partizanskim


1997.


I tu je kraj. Za sada


(Iz knjige „Beli grad, kulturna istorija Beograda", grupa autora, izdavač: MEDIART, 1997)

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.