понедељак, 14. мај 2012.

POPIS SRBA-UNIJATA U KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI 1507.GODINE.


1507. Popis dimov kraljevski porez u kotaru plemićkog suca Nikole Drobitela u Križevačkoj Županiji.
REGISTRUM FACTUM SUPER CONTRIBUTIONE REGIE MAIESTATIS IN PROCESSU NICOLAI DROBITEL ANNO DOMINI MILLESIMO OUTNGENTESIMO SEPTIMO

PREZEKA Ladislai Gazda . . . . . . .                             8
ROKWNUK Thomc Duorcky1. . . .                            3
VELYKA Emerici . . . . . . . . . . . . .                            20
PREZEKA Mathie litterati . . . . . . .                  4
BELOWARCZ Ladislai Farkas . . . .                          9
RAKONUK Georgii Puciych1 . . . .                            22
RAKUNUK Stephani Humzky judicis nobilium . .       34
RAKUNUK Thome Myksych . . . . .                          9
PR^ZEKA domine Dorka . . . . . . . .                           11
RAKUNUK plebanl . . . . . . . . . . . . .                          2
DULEPZKA magistri Francisci . . . .                           8
Opidum RAKUNUK1 . . . . . . . . . . .                          45
RAKUNUK SUPERIOR1 . . . . . . . .                          20
Villicatus PREZEKA1 . . . . . . . . . . .                           10
WELYKE Nicolai Palfy1 . . . . . . . . .                           2
VRBOUCZ Stephani Bomthwa1 . . .                           5
VRBOUCZ Nicolni Boruthwa . . . . .                          4
Johannis Boruthua ibidem . . . . . . . .                            4
Georgii Boruthua  . . . . . . . . . . . . . . .                           2
VRBOUCZ Sigismundi . . . . . . . . . .                           2
VRBOUCZ AnthoniI Botuthwa1 . . .                           3
ZENTH DYENES relicte ducisse1 . .                          5
Superior provincia VRBOUCZ . . . .                           45
VRBOUCZ Madaraz 1 . . . . . . . . . . .             1
VRBOUCZ domini plebani . . . . . . .                           12
Opidum VRBOUCZ1 . . . . . . . . . . .                           65
Prebendarii Ibidem . . . . . . . . . . . . .                             1
DULEPZKA relicte Dauidis . . . . . .                            20

Proviutcia ad Iwanych
LUPOGLAW uterque dominl episcopi1 . .                   26
OPATHYCHYNCZ INFERIOR1 . .                          15
OPATHYCHYNCZ SUPERIOR1 . .                         10
                                                                                153 (1)
1 solvit

POLYANA Franciscl Keczer1 . . . . .                          11
DONADOUCZ More1 . . . . . . . . . .                           5
PRECHECZ Mathie1 . . . . . . . . . . .                            5
REGOWECZ domini episcopi1 . . .                             11
OBRES Petri Horwath1 . . . . . . . . .                            3
WYNARCZ monialium1 . . . . . . . .                             37
Opidum IWANYCH1 . . . . . . . . . . .                           103
Plebani de IWANYCH1 . . . . . . . . .                           6
Stephani Span . . . . . . . . . . . . . . . .                              9
DWBOWCZ Ade1 . . . . . . . . . . . . .                           10
DWBOWCZ Balthasaris1 . . . . . . . .                           3
WUZMOUCZ Stephani Horuath1 . .                           4
MYHALENCZ Francisci1 . . . . . . . .                          10
LAZECZ Georgii1 . . . . . . . . . . . . .                             3
ZERKOWCZ Borsonczy1 . . . . . . .                             2
OKCHEWCZ Stephani prebendarii1                                   4
BENEDICOUCZ Thome1 . . . . . . . .                          3
JACUPELCZ Marci1 . . . . . . . . . . . .                          2
LYPOWCZ Brodarych1 . . . . . . . . .                            1
KLWCH Lwdwayewych1 . . . . . . . .                           2
ZERSYNCZ Anthoni1 . . . . . . . . . . .                           4
WERHOUCZ Vrbani1 . . . . . . . . . .                             1
BENEDICOUCZ Chychynay1 . . . .                             8
GAYANCZY Kosowczy1 . . . . . . . .                           2
BENEDICOUCZ Michaelis Horuath1 . . . . .    1
BREGCHEWCZ Stephani1 . . . . . . . . . .                     1
Plebani OMNIUM SANCTORUM1 . . . . . . .             2
POLYE wayuode Johannis1 . . . . . . . . .                      3
Villicatus DRAKCHA. Procuratio1 . . . . . . .     6
TREMECZ Georgii1 . . . . .                                          2
SYPRAK Johannis1 . . . . . .                                        2
GRABERYA Blasii1 . . . . . .                                       2
(1) zbroj iznosi 427
stranica 23

MLAKA Martini predialis1 . . . . . .                               1
GWRGEROUCZ relicte Leonardi1 . . . . . . .     4
RAY Ttumbytas1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     2
MYKUSEWCZ Nicodemi1  . . . . . . . . .                      4
37(2)
BEREGI Leonardi1 . . . . . . . . . .                                  3
NOVA VILLA sub Gemlech1 . . . . . .                          5
Predialium In lWANYCH . . . . . . .                             75
OBED Sancte Trinitatis1 . . . . . . . . . .              41
ZELCZE domini episcopi1 . . . . . . . . .                         41
Opidum OBED1 . . . . . . . . . . . . . . . .              51
Plebant Sancte Trinitatis1 . . . . . . . . . .             15
BYENYK prepositi1. . . . . . . . . . . . . . .                      27
Ibidem plebani1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     3
Prebendarii tbldem1 . . . . . . . . . . . . . . .                       2

Piovincia Chasmensis
ZYZSTHAN1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .             21
Opldum NARTH1 . . . . . . . . . . . . . .                           27
Plebani ibidem1 . . . . . . . . . . . . . . . .                            3
LOWKOWCZ Stephani Bradach1 . . .                         6
LAZEN Georgii1 . . . . . . . . . . . .                                 8
HRAZTINA Michaelis1 . . . . . . . . . . . .                       2
GREGORCHYNCZ Johannis Tharnok1 . . . . .            5
GRYMOUCZ Nicolai Bradanych1 . . . . . . . . .             4
LOWKOWCZ Ladislai Bradach 1. . . . . . . . . . .         9
Opidum ZERDAHEL domini episcopi1  . . . . . .           52
Plebani ibidem1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 6
KOMOSOWCZ Petri Fekethe1 . . . . . . . . . .             4
Plebani SANCTI STEPHANI 1 . . . . . . . . . .    6
MAROUCHA Ladislai1 . . . . . . . . . . . . . . . .  4
PYCHWLYNCZ Anthonii presbiteri1 . . . .                 4
THWRKOWCZ Blasii Rosecz1 . . . . . . . . . .  1
GRYMOWCZ Paihykas1 . . . . . . . . . . . . . . .  2
Opidum CHASMA domini episcopi' . . . . . . .             51
ENDERCOWCZ1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           7
GRACHYNA dominii episcopi1 . . . . . . . . . . .             9
ZLOBODA eipsdem1 . . . . .                                       6
CZEKNO eiusdem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
GRAMCHOUCZ domini episcopi . . . . . . . . 17
ZWINARCZ eiusdem . . . . . . . . . . . . . . . . . .             25
ZENTH IWAN magistri Johannis1 . . . . . . . . . 1
ZENTH IWAN magistri Nicolai senioris 1. . . .             2
      118(3)
ZENTH IWAN magistri Johannis junioris1 . . . . .         3
RAKYTHNYCZA praedicatorum1 . . . . . . . . . . .        7
ZENTH IWAN Matheus1 . . . . . . . . . . . . . . . . .          2
ZENTH IWAN magIstrl Ladlslai1 . . . . . . . . . . .         1
1 solvit
stranica 24

Plebani CHASMENSIS1 . . . . . . . . . . . . .                  3
RAYKOWCZ relicte Josa1 . . . . . . . . . . .                   3
Plebani Sancti Georgii1 . . . . . . . . . . . . . . .                  3
Stcphani Rakarych1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2
BORSOWCZ Nicolai1. . . . . . . . . . . . . . . .                 7
BORSOWCZ Petri1 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 4
ZTHOLNYCOUCZ Luce Horuath1 . . . . .                   4
KWPOZOUCZ Georgii Kerhen1 . . . . . . . .                6
Balthasaris Jwrsincz1 . . . . . . . . . . . . . . . . .                 2
ZELNA Georgi Mykulas1 . . . . . . . . . . . . .                  4
KOKOREKOWCZ Francisci1. . . . . . . . . .                1
THWRCOUCZ relicte Sapharych1. . . . . .    3
LWCHAN predicatorum1. . . . . . . . . . . . . .                 3
ZEBYNCZ Benedictl Sapharych1 . . . . . .                 2
JALKOWCZ Dobmualich1 . . . . . . . . . . . . .               4
ZENTH IWAN cantoris1 . . . . . . . . . . . . . .                 4
KWSKOUCZ Ambrosii1 . . . . . . . . . . . . . . . .             2
ZEBYNCZ Georgii Sapharych1 . . . . . . . . . . . .          1
ZWCHOWCZ Potencie1 . . . . . . . . . . . . . . . . .          1
ZWCHOWCZ Martini1 . . . . . . . . . . . . . . . . .            1
FABYANCHEWCZ Petrii1  . . . . . . . . . . . . . . .         1
Relicte Johannis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        2
REPYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          1
GORYCZA magistrl Nicolat1 . . . . . . . . . . . . . .           2
Clementis Ispani1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .        2
Custodis Chasmensis1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .         5
Domus hospitalis1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          7
Petri prebendarii1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          4
Stephani prebendarii hospitalis . . . . . . . . . . . .              4
ZENTH IWAN magistri Andree1 . . . . . . . . . .             1
ZENTH IWAN magistri Nicolai senioris1 . . . .             2
Magistri Mathiae~Drobitel1 . . . . . . . . . . . . . . .           1
Predialium in pertinentiis CHASMA . . . . . . .   45
Opidum MONOZLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           250
ZAVAMELLEKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            152
Plebani in WERTLYN . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Prebendarii in WARALLIA . . . . . . . . . . . .                3
Prebendarii in MONOZLO . . . . . . . . . . . . .                3
Magistri hospitalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
MONOZLO plebani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
ZLOBODA plebani in Monozlo . . . . . . . . . .  6
Plebani Omnium Sanctorum ibidem . . . . . .                 5
Plebani in WARALLYA . . .                                       12
Predialium in pertinentiis MONOZLO . . . . .               22

Provincia Dombrensis
TREMLAN Kolarych1 . . . . . . . . . . . . .                       1
PRASCHOWCZ Stephani1 . . . . . . . .                         2
(2) zbroj iznosi 279
(3) zbroj iznosi 546Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.