понедељак, 14. мај 2012.

PODELA U PODLOVĆENSKOJ CRNOJ GORI


Svaka nahija se u PODLOVĆENSKOJ CRNOJ GORI dijelila na plemena a svako pleme na bratstva, koja zahvataju veća i manja naselja. Za veća naselja nema naročitog termina, nego se svako od njih označava samo svojim imenom. Takvo veće naselje sastoji se iz nekog broja manjih naselja, koja narod u Crnoj Gori kao i sva mala naselja uopšte, zove "selom" ili "seocem" ili raznim drugim imenima. Selo se sastoji iz porodica, koje mogu biti od istog ili od raznih bratstava, a zovu se imenima: "kuća", "dom", "familija" ili "famelja" i sl., "oganj" ili "ognjište", "veriga" i "kastriga".
KATUNSKA NAHIJA:
Katunska Nahija se dijeli na devet plemena:
Cetinjsko Pleme (Bajice;Donji Kraj; Gnjijevin Do; Jabuka; Bjeloši; Očinici; Ugne)
Pleme Njeguši (Dugi Do; Herakovići ili Erakovići; Velji Kraj; Kopito; Vrba; Rajičevici; Velji Zalaz; Mali Zalaz; Žanjev Do; Mirac; Majstori)
Pleme Ćeklići (Kućišta; Vuči Do; Krajnji Do ili Pod-Bukovicu; Vojkovići; Milijevići; Petrov Do; Dragomi-do; Jezer)
Pleme Bjelice (Dub; Prediš; Lješev Stup; Malošin Do; Ublice; Dide; Tomići; Mikulići)
Pleme Cuce - Velje i Male (Velje Cuce: Zaljut; Grepca; Trešnjevačka opština)(Male Cuce: Trnjine; Rovine; Pretin Do ili Prentin Do; Vrljerog; Kobilji Do)
Pleme Ozrinići ili Kčevo ili Kčevljani (Kčevo; Donji Kraj; Ožegovice; Ubli; Poljane; Lastva; Velestovo; Markovina; Zagreda)
Pleme Pješivci (Gornji Pješivci: Stubica; Povija; Cerovo)(Donji Pješivci: Drenovštica; Milojevići; Vitasovići; Bogmilovići; Zagorak i Selišta; Do)
Pleme Zagarač ili Zagarače (Gornje Zagarače: Mijogošt; Mušterovici; Đuričkovići)(Donji Zagarač ili Jednoše ili Jednoško Polje: Povrpoljina ili Povrpolje; Osoje; Prisoje; Podnodoljina ili Podnopolje)
Pleme Komani (Bandići): Đeđeza; Mokanje; Milate Bandićske; Župa Bandićska; Mugošina Livada ili Livada)("Komani" u užem smislu: Milate "Komanske"; Dolovi; Zeleni Dolovi; Crvena Paprat; Župa Bezdanska; Baloče; Ora'ovica; Ćava ili Ćafa)

LJEŠANSKA NAHIJA:
Cijela Lješanska Nahija smatra se kao jedna velika oblasna i narodna cijelina sa nepotpunim plemenskim karakterom. Podjela ide na veća i manja naselja (sa manjim djelovima:"selima" i "seocima") i na dva "plemena", Gradac i Draževinu. Kako ova dva "plemena" nijesu prava plemena to ih stavljamo pod znake navoda.
Orasi; Štitari; Releza; Ćepetići; Progonovići; Buronje; Stanisaljići; "Pleme" Gradac; "selo" Gradac; Parci; Župa Gradačka; "Pleme" Draževina; Gornji Kokoti sa Lekićima; Farmaci ili Varmaci; Šteke ili Šteci; Kruse; Beri.

RIJEČKA NAHIJA:
Pleme Ceklin
Pleme Kosijeri
Pleme Dobrsko Selo
Pleme Ljubotinj
Pleme Građani
CRMNICA (ili CRMNIČKA NAHIJA):
Pleme Podgor (Utrg; Ovtočići ili Optočići; Orahovo; Kruševica; Braćeni)
Pleme Dupilo (Dupilo; Papratnica; Trnovo)
Pleme Brčeli  ili Brčelo (Gornji Brčeli; Donji Brčeli; Tomići; Brijege)
Pleme Gluhi Do (Gluhi Do; Bukovik)
Pleme Sotonici (Sotonići; Mačuge)
Pleme Limljani
Pleme Boljevići ("Boljevići"; Godinje; Vir)

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.