среда, 09. мај 2012.

SPISAK AUSTRO-MADJARSKO-SRPSKOG PLEMSTVA...pod V.

Vachott v. Vachottfalva .............5477
Váczy .........................................5478
Vad c. Ölyved ............................5479
Vadász........................................5480
Vadászy......................................5481
Vadkerti......................................5482
Vadnay .......................................5483
Vajay v. Vaja u. Vicsap .............5484
Vajay..........................................5485
Vajda v. Mere.............................5485
Vajday v. Jánok..........................5486
Vajna v. Páva .............................5488
Valaszkay...................................5489
Vály I., v. Vály u. Csoltisz.........5490
Vá1yi II., v. Nagy-Kér ...............5491
Vámossy.....................................5492
Vámosy, II..................................5493
Vámossy, III...............................5494
Vancsay......................................5495
Vangl..........................................5496
Ványay aliter Balogh .................5497
Ványi..........................................5498
Várady, I., v. Kéménd................5499
Váradi, II ....................................5500
Várady, III. v. Nagy-
Szelezsény u. Dicske..................5502
Várady, IV..................................5503
Várady, V...................................5504
Várady, VI., aliter Szabó............5505
Várady, VII ................................5506
Várasdi (Várasdy) ......................5507
Váratkay.....................................5508
Várday........................................5509
Varga, I ......................................5510
Varga, II .....................................5511
Vargyai.......................................5512
Várhegyi.....................................5512
Varjas .........................................5513
Varjasi........................................5514
Várkony......................................5515

Varlandy.....................................5516
Varsy..........................................5517
Vasadia.......................................5518
Vasady........................................5519
Vásárhelyi I. v. Kézdi-
Vásárhely ..................................5520
Vásárhelyi, II..............................5521
Vásárhelyi, III ............................5522
Vasas..........................................5523
Vass, I ........................................5523
Vass, II. v. Gyalu .......................5524
Vass, III. v. Vasdinye.................5525
Vass, IV......................................5526
Vass, V.......................................5527
Vass, VI......................................5528
Vass, VII ....................................5529
Vas .............................................5529
Vaskovics...................................5530
Vatay, I.......................................5530
Vatay, II .....................................5531
Vay v. Vaja, bezw. v. Vaja u.
Luskod.......................................5532
Vayaj..........................................5534
Vécsey I., v. Hajnácskeö u.
Hernád-Vécse.............................5535
Vécsey, II ...................................5537
Vecsey III, v. Vecse u.
Böröllyö-Isákfa .........................5539
Vecsey IV., = Oláh v. Vecse......5540
Vecsey, V...................................5541
Vécsey, VI..................................5542
Véer v. Körös-Tarcsa .................5543
Végh I., v. Nyék.........................5544
Végh II., v. Lak ..........................5545
Végh III., aliter Fröhlich ............5546
Végh, IV.....................................5547
Végh V., v. Veréb ......................5548
Véghess......................................5549
Vékey v. Véke............................5550
Vélics v. Lászlófalva..................5551
Vendéghy I., v. Vendég .............5552
Vendégi II., aliter Szabó ............5553
Venger........................................5554
Venier.........................................5555
Venturini ....................................5556
Vér..............................................5556
Veranchich .................................5556
Verbega......................................5557
Verbój ........................................5558
Verbõczy....................................5559
Veréb..........................................5560
Verebélyi....................................5561
Veres I., v. Monospetri ..............5562
Veres, II......................................5563
Veres, III ....................................5564
Veres, IV....................................5565
Veres, IV....................................5566
Veresmarthy v. Urmezõ.............5567
Verhovácz v. Ehrenberg.............5568
Vermes I., v. Budafalva .............5569
Vermes II., aliter Rátony............5570
Verner ........................................5571
Verney........................................5572
Verssend aliter Tarján ................5573
Vertich........................................5574
Verzár aliter Verzerskó ..............5575
Vesági ........................................5576
Vesény........................................5577
Vesque v. Püttlingen ..................5578
Véssey v. Vesse .........................5579
Veszelóvszky .............................5580
Veszprémy .................................5581
Veterani......................................5582
Vetéssy I., v. Vetés u. Mezö-
Terem..........................................5583
Vetési II......................................5584
Vétsei .........................................5584
Viczay v. Lóos u. Hédervár .......5585
Viczény ......................................5586
Viczián .......................................5587
Vida, I ........................................5588
Vida, II .......................................5589
Vidák..........................................5590
Vidakovich.................................5591
Vidffy v. Mohara .......................5592
Vidos v. Nagy-Koltha ................5593
Vidovits......................................5594
Vietorisz v. Vaszka u. Kis-
Kovalócz ....................................5595

Vighes ........................................5596
Vikoly ........................................5597
Vilcsek I.....................................5597
Vilcsek II. v. Podvilk .................5598
Vilffersheim ...............................5598
Villana-Perlas.............................5599
Villecz ........................................5599
Villei ..........................................5599
Vinarszky ...................................5600
Vincenti......................................5601
Vincze ........................................5601
Vincze, I.....................................5602
Vincze, II. v. Felsõ-Vály............5603
Vinkler .......................................5604
Vinnay........................................5605
Virágh, I .....................................5606
Virágh, II....................................5607
Viravay.......................................5608
Visa v. Máta ...............................5609
Vischy ........................................5610
Visky v. Felsö-Töök...................5611
Visnyey ......................................5612
Viszner v. Morgenstern..............5613
Visznyey ....................................5614
Vitalis v. Vitalisfalva .................5615
Vitányi v. Vitány........................5616
Vitéz I., v. Zredna ......................5617
Vitéz II., v. Magyar-Bikal u.
Tamásfalva.................................5618
Vitéz III., v. Orczy .....................5619
Vitéz IV., v. Kálló......................5620
Vitéz V., Nyitra-Jvánka .............5621
Vitéz VI., Kis-Vitéz ...................5622
Vitézy.........................................5623
Vitkóczy.....................................5624
Vittamaesser...............................5625
Vivenot.......................................5626
Viza............................................5627
Vizaknay v. Hidegvíz.................5628
Vizer...........................................5629
Vizi.............................................5630
Vizkeleti, II ................................5630
Vladár v. Nagy-Csepcsény u.
Muthna........................................5631
Vlasits, I .....................................5632
Vlasits, II....................................5633
Vogl............................................5634
Voikovich...................................5634
Vojnich v. Bajsa.........................5635
Vojnovics-Vuja..........................5636
Volfard .......................................5637
Volics .........................................5638
Volkra v. Heidenreichstein in
Steinprun....................................5639
Volosinovszky............................5640
Vörös, I. aliter Kovách...............5641
Vörös II ......................................5642
Vörös..........................................5642
Vörösmarthy ..............................5642
Vrábel.........................................5643
Vrana v. Hlozsa..........................5644
Vranyczány-Dobrinovic.............5645
Vratarics v. Pápa ........................5646
Vuchetich v. Brinj u. Cseney .....5647
Vucskovics.................................5648
Vuich, I ......................................5649
Vuich, II .....................................5650
Vujánovszky ..............................5651
Vujevich.....................................5652
Vukassovich...............................5653
Vukelics .....................................5654
Vukovics. I.................................5655
Vukovics. II................................5656
Vuxits.........................................5657

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.