среда, 23. мај 2012.

KONZERVATORSKI TRETMANI


KONZERVATORSKI TRETMANI
KONZERVATORSKI TRETMANI NA KERAMICI I PORCELANU

Keramika je najzastupljeniji materijal u arheološkim zbirkama
naših muzeja, tako da je i najveći broj predmeta konzerviranih u
„Dijani“ izrađen od keramike. Veći deo ovih predmeta pripada
zbirkama Narodnog muzeja u Beogradu. „Dijana“ takođe sarađuje sa
muzejima i arheološkim lokalitetima u Srbiji, koji imaju potrebu za
konzervacijom i restauracijom predmeta od keramike (Muzej grada
Beograda, Arheološki institut u
Beogradu, Muzej savremene umetnosti,
Muzej Srema, Narodni muzej u Kruševcu,
...)
Konzervacija i restauracija arheoloških predmeta od keramike,
pečenih na niskoj i visokoj temperaturi, primenju je se na predmetima
koji potiču iz neolita, bronzanog i gvozdenog doba, grčkog i rimskog
perioda, ranog i kasnog srednjeg veka.
Osim na arheološkom materijalu, konzervatorski postupci i
restauratorski tretmani, primenjuju se i na modernoj i savremenoj
keramici (majolika, fajans, porcelan, itd).


KONZERVATORSKI TRETMANI NA STAKLU

U „ Dijani“ se nalazi jedina radionica u našoj zemlji koja ima
potrebnu opremu i materijale za konzervaciju i restauraciju stakla.
Konzervatorski tretmani arheoloških predmeta od stakla primenjuju
se na predmetima koji potiču iz grčkog, rimskog i srednjovekovnog
perioda. Većim delom pripadaju zbirkama Narodnog muzeja u
Beogradu, ali i zbirkama mnogih muzeja u Srbiji (Muzej grada
Beograda, Narodni muzej u Kruševcu, Aheološki institut u Beogradu,
Narodni muzej Zaječar, Narodni muzej u Čačku, Katedrala Sv. Trifuna
u Kotoru...).
Osim arheološkog stakla, konzervatorski postupci primenjuju se i na
predmetima izrađenih od modernog i savremenog stakla.


KONZERVATORSKI TRETMANI NA MOZAIKU

Program konzervatorskih tretmana antičkih mozaika se sprovodi kroz
konzervaciju mozaika iz kasnoantičke zbirke Narodnog muzeja u Beogradu, koji
potiču sa lokaliteta Kosmaj. Program konzervacije antičkih mozaika je deo
programa saradnje Narodnog muzeja, odnosno „Dijane“ sa Muzejom antike Arla
i Provanse, koji se realizuje uz pomoć Francuskog kulturnog centra u
Beogradu.
Ovaj projekat ima višestruki cilj : treba da spreči dalje propadanje
mozaika i da pripremi mozaike za izlaganje i njihovo uključivanje u stalnu
muzejsku postavku nakon rekonstrukcije Narodnog muzeja; i da se kroz rad na
konzervaciji kosmajskih mozaika kontinuirano vrši obuka iz oblasti konzervacije mozaika u
muzejima.


KONZERVATORSKI TRETMANI NA ĆILIBARU

U Odeljenju za preventivnu zaštitu “Dijana“, u Narodnom muzeju u
Beogradu, od 1999. godine radi se konzervacija arheoloških predmeta
od ćilibara. Do sada je tretiran materijal sa sledećih lokaliteta:
Petrova crkva kod Novog Pazara, Trebenište i Radolište kod
Ohrida (kraj VI i početak V veka p.n.e), nekropola Guberevac na
Kosmaju (I-II vek), Sirmium (I-V v.n.e), Viminacijum (I-V v.n.e.). Radi se o
predmetima izuzetne obrade i različitih namena: prstenje, igle,
narukvice, ogrlice, statuete, i veliki broj perli kako različitih geometrijskih oblika, tako i sa
predstavama životinjskih i antropomorfnih figura, među kojima je i jedinstven nalaz
trapezoidnih pločica iz Novog Pazara, koje su sa obe strane ukrašene mitološkim predstavama,
urezanim u plitkom reljefu.
Osim tretiranog materijala sa pomenutih lokalieta, na izložbi “Magija ćilibara“, koja je održana
prošle godine u Narodnom muzeju u Beogradu, bio je prezentovan i materijal sa drugih lokaliteta u
Srbiji i Crnoj Gori.


KONZERVATORSKI TRETMANI NA KOPIJAMA STEĆAKA

U Galeriji fresaka Narodnog muzeja u Beogradu nalaze se 34
kopije srednjovekovnih stećaka i arhitektonske plastike sa
teritorije bivše Jugoslavije, koje su izrađene za izložbu
„Umetnost srednjovekovne Jugoslavije“ u Parizu, 1950.
godine. Stećci predstavljaju jedinstvene hrišćanske,
nadgrobne spomenike. Tipološki, javljaju se u formama
ploče, kovčega, krsta, obeliska,i dr. Neki su ukrašeni
reljefima, dok se na nekima nalaze i natpisi.
Konzervatorske intervencije na kopijama stećaka i
srednjevekovne arhitektonske plastike je otpočeta u
novembru 2003. godine. Na kopijama je primenjen kompletan
konzervatorski tretmančišćenje, dezinfekcija
alkoholom, dezisenkcija mikroorganizama, ojačavanje jutom
i gipsom, restauracija oštećenih delova, retuširanje, konsolidacija i rekonstrukcija drvenih
postolja.
Deo restauriranih kopija je trenutno izložen u Galeriji fresaka.

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.