среда, 09. мај 2012.

SPISAK AUSTRO-MADJARSKO-SRPSKOG PLEMSTVA...pod K.

Kabarcz ......................................2428
Kabos v. Magyar-Gyerõ-
Monostor.....................................2429
Kachóy, aliter Tompsa ...............2430
Kacsamagh..................................2431
Kacsándy v. Kohány ..................2432
Kacskovics v. Daruvár ...............2433

Kacsóy........................................2433
Kaczér v. Lak.............................2434
Kaczics.......................................2435
Kádár, I. v. Lenchény u. Kádár
v. Gelencze.................................2436
Kádár II. v. Ujváros ...................2437
Kádár, III. v. Décs......................2438
Kádár, IV....................................2439
Kádas, I. aliter Tóth ...................2440
Kádas, II.....................................2441
Kádasz........................................2441
Kágyai........................................2442
Kajaly.........................................2443
Kaján..........................................2444
Kajdácsy v. Kajdács...................2445
Kakas, I. v. Sajó-Kaza................2446
Kakas, II. v. Delne .....................2447
Kakas, III....................................2448
Kákonyi v. Kákony u. Tsipp ......2449
Kalamenovich ............................2450
Kalatay .......................................2451
Káldy v. Alsó- u. Felsö-Káld .....2452
Kalina v. Karánsebes .................2453
Kállay, I. v. Nagy-Kálló.............2454
Kállay, II. v. Simánd, aliter
Eötves.........................................2455
Kállay.........................................2456
Kálmán.......................................2456
Kálmánczhelyi ...........................2457
Kalmár v. Jászberény .................2458
Kalmár, II. v. Zseged .................2459
Kalmárffy...................................2460
Kálnássy v. Kálnás u.
Glászéch.....................................2461
Kálnoky v. Köröspatak ..............2462
Kalocsa.......................................2463
Kalocsay.....................................2464
Kaloi...........................................2465
Kalonday v. Kalonda .................2466
Kálos v. Szirma v.
Péterfalva ec...............................2467
Kamánházy ................................2468
Kameráth....................................2469
Kamuthy v. Szent-László...........2470
Kanácsanin.................................2471
Kandó v. Egerfarmos ................2472
Kanisay, I ..................................2473
Kanisay II..................................2476
Kann..........................................2476
Kanta.........................................2477
Kánthor, I. v. Hodász u.
Jánossi........................................2478
Kánthor, II..................................2479
Kántor, III ..................................2480
Kanyó.........................................2481
Kapdebó ....................................2481
Kapicz aliter Kovács .................2482
Kapitány.....................................2483
Kápoljay.....................................2484
Kapy v. Kapivár ........................2485
Kaplirs v. Sulevic.......................2486
Kaprara.......................................2486
Kapuváry....................................2486
Karacsay, (Karajczay) v.
Vályeszáka (Wallesaky).............2487
Karácsonyi .................................2488
Karácsonyi, I ..............................2488
Karácsony, II...............................2489
Karátsonyi, III. v. Beodra ...........2490
Karakas .......................................2492
Karakassevics-Dragics................2493
Karancsy .....................................2494
Karánsebesy ................................2495
Karap...........................................2496
Karassiaj......................................2497
Karasztó ......................................2498
Karcsay .......................................2499
Kardos, I......................................2500
Kardos, II ....................................2501
Kardos, III ...................................2502
Kardos, IV. v. Várad ...................2503
Kardos, V ....................................2504
Kardos, VI...................................2505
Kardos, VII. v. Mogyorós ..........2506
Karg............................................2507
Kariczay .....................................2508
Karisch .......................................2509
Karlovicz.....................................2509
Karlovszky .................................2510

Karmacsy ...................................2511
Kármán.......................................2512
Karner ........................................2513
Károlyi, I. v. Nagy-Károly.........2514
Károlyi, II. v. Gocsith-Szent-
Imre ...........................................2516
Károlyi, III. v. Károly-Patty u.
Vasvár .......................................2517
Károly, IV. v. Károly-Paty.........2518
Károlyi, V ..................................2519
Karosi.........................................2520
Karpe..........................................2521
Karsa v. Szent-Király-
Szabadja.....................................2522
Karth ..........................................2523
Kása............................................2524
Kassai.........................................2525
Kassich v. Kisfalud ...................2526
Kastor.........................................2526
Kasza v. Tamásfalva .................2527
Kaszap, I ...................................2528
Kaszap, II ..................................2529
Kaszás, I. v. Jázapáty ................2530
Kaszás, II....................................2531
Kaszner ......................................2532
Kászonyi, I ................................2533
Kászoni, II..................................2534
Kászoni, III. v. Tólcsva..............2535
Kaszszay ...................................2536
Kasztenholcz .............................2537
Kaszterer ...................................2538
Katalin........................................2539
Kátay, I. v. Debreczen vormals
Kathi...........................................2540
Káthay, II. v. Csege-Kátha.........2541
Kati.............................................2542
Katineli.......................................2542
Katona, I. v. Istvánd...................2543
Katona, II. v. Sárd, aliter Nagy .2544
Katona, III .................................2545
Katona, IV..................................2546
Katona, V ..................................2547
Kauki aliter Gegach v. Vinièno .2548
Kaunitz.......................................2549
Kauzsay......................................2550
Kavanagh ...................................2551
Kaveggia ....................................2552
Kayser ........................................2553
Kaytar.........................................2554
Kazay .........................................2555
Kazinczy v. Kazincz ..................2556
Kazy de Garam-Veszele ............2557
Kébell.........................................2559
Kecskeméthy, I ..........................2560
Kecskeméty, II ...........................2561
Kecskés, I. v. Aszaló..................2562
Kecskés, II..................................2563
Kecze..........................................2564
Keczeli v. Farnas........................2565
Keczer v. Lipócz ........................2566
Keffala........................................2568
Keglevich, I. v. Buzin ................2569
Keglevich, II ..............................2571
Kégly..........................................2572
Kékedy v. Alsó-Kéked...............2573
Keill............................................2574
Kelcz v. Fületincz u. Lócz .........2575
Kelecsényi, v. Kelecsény u.
Hrabó..........................................2577
Kelemen, I. v. Técsõ ..................2578
Kelemen, II. aliter Nagy v.
Ráczböszörmény.........................2579
Kelemen, III ...............................2580
Kelemen, IV................................2581
Kelemen, V. v. Kebele................2582
Kelemen, VI................................2583
Kelemen, VII...............................2584
Kelemeny ....................................2585
Kéler, I ........................................2586
Kéler, II ......................................2587
Keliny..........................................2588
Kellemessy..................................2589
Kelleõ v. Árokszállás ..................2590
Kéller...........................................2591
Kellió...........................................2592
Kemenszky..................................2593
Kemény v. Kéttorony u.
Magyar-Gyerõmonostor..............2594
Kémery, I ....................................2595
Kémeri, II. (Mikó).......................2596
Kemniczer ...................................2597

Kempelen v. Pázmánd ...............2598
Kende v. Kölcse .........................2599
Kendeffy v. Malomvíz ...............2600
Kendi, I. v. Szentivánfalva.........2601
Kendi, II .....................................2602
Kenedich ....................................2603
Kenessey, I.................................2604
Kenessey, II. v. Kaszátfölde ......2605
Kenessey, III ..............................2606
Kenéz v. Szalonta.......................2607
Kengyel......................................2608
Kenyheczy, I ..............................2609
Kenyheczy, II.............................2610
Keorössy ....................................2611
Képes..........................................2612
Kercsedi .....................................2612
Kerechény v. Kányafölde...........2613
Kerekes, I ...................................2614
Kerekes, II..................................2615
Kerekes, III ................................2616
Kerekes, IV ................................2617
Kerekes, V..................................2618
Kerekes, VI ................................2619
Kerekes, VII...............................2620
Kerekes, VIII. v. Cziffer u.
Kerekesháza ..............................2621
Kerekes, IX. v. Szent-György....2622
Kerekgyártó, I ............................2623
Kerekjártó, II..............................2624
Kereskényi v. Kereskény ...........2625
Keresszegi ..................................2625
Keresztes, I. v. Csikbánkfalva....2626
Keresztes, II ...............................2627
Keresztes, III. v. Keresztes ........2628
Keresztes, IV..............................2629
Keresztessy, I. aliter Szabó ........2630
Keresztesy, II .............................2631
Kereszturi...................................2632
Kerepesy ....................................2633
Kerkápolyi..................................2634
Kerling, I....................................2635
Kerling, II...................................2636
Kersznerics.................................2637
Kertész, I ...................................2638
Kertész, II...................................2639
Kerticza .....................................2640
Kerülõ ........................................2641
Kéry, I. v. Nagy-Kér ..................2642
Kéry, II.......................................2643
Késmárky, aliter Literati ...........2644
Keszey v. Magyar-Óvár.............2645
Keszlerffy...................................2647
Kesztell ......................................2648
Keszthelyi ..................................2649
Keszy, I. v. Kesz ........................2650
Keszi, II. v. Kesz........................2651
Kevicsky, v. Kevicze .................2652
Keyser ........................................2652
Kézmárszky................................2653
Kézy ...........................................2654
Khartt .........................................2654
Khesler v. Lichtenberg................2655
Khevenhüller zu Frankenburg,
Freiherr zu Eichelberg,
Landskron u. Wernberg .............2656
Khorherr......................................2657
Khuen von Belasi u. Khuen-
Héderváry v. Hédervár................2658
Kigyóssy, I .................................2660
Kígyóssy, II.................................2661
Kikidan v. Macsed .....................2662
Kinisy..........................................2663
Kinsky zu Wchinitz u. Tettau ….2665
Kira v. Hollómezõ......................2666
Király, I.......................................2667
Király, II. Sajószentpéter ...........2668
Király, III ...................................2669
Király, IV ...................................2670
Király, V ....................................2671
Király, VI ...................................2672
Király, VII..................................2673
Király, VIII ................................2674
Király, IX ..................................2675
Királysági...................................2676
Kirchen aliter Balogh.................2677
Kis v. Jászberény .......................2677
Kis, I. v. Maklár ........................2678
Kiss, II. v. Bájon .......................2679
Kis, III. v. Nemeskerek .............2680

Kiss, IV ......................................2681
Kis, V. v. Felsõ-Orosztony ........2682
Kiss, VI. v. Papolcz....................2683
Kiss, VII.....................................2684
Kiss, VIII. v. Csekefalva............2685
Kis, IX........................................2686
Kiss, X........................................2687
Kiss, XI ......................................2688
Kiss, XII.....................................2689
Kiss, XIII....................................2690
Kiss, XIV ...................................2691
Kis, XV ......................................2692
Kis, XVI. v. Fugyivásárhely ......2693
Kis, XVII. v. Dorog aliter
Szilágyi ......................................2694
Kis, XVIII ..................................2695
Kiss, XIX ...................................2696
Kiss, XX. v. Zilah ......................2697
Kiss, XXI. v. Kövend.................2698
Kiss, XXII ..................................2699
Kiss, XXIII.................................2700
Kiss, XXIV ................................2701
Kiss, XXV..................................2702
Kiss, XXVI ................................2703
Kiss, XXVII ..............................2704
Kiss, XXVIII..............................2705
Kiss, XXIX. aliter Orbán ..........2706
Kiss, XXX..................................2707
Kiss, XXXI ................................2708
Kiss, XXXII. v. Nemeskér..........2709
Kiss, XXXIII. v. Elemér
u. Ittebe ......................................2710
Kiss, XXXIV..............................2711
Kiss, XXXV...............................2712
Kiss, XXXVI..............................2713
Kiss, XXXVII ............................2714
Kiss, XXXVIII...........................2715
Kiss, XXXIX..............................2716
Kiss, XL ....................................2717
Kiss, XLI....................................2718
Kiss, XLII. v. Majthény ............2719
Kiss, XLIII ................................2720
Kiss XLIV..................................2721
Kiss XLV ..................................2722
Kiss XLVI..................................2723
Kiss, XLVII. v. Galambos ........2724
Kiss-Bessenyei v. Mihályfalva .2725
Kisfaludy I. v. Kisfalud.............2726
Kisfaludy II ...............................2727
Kisokos .....................................2728
Kismaryai v. Várad ...................2729
Kiss-Marossi ..............................2730
Kissóczy.....................................2731
Kissling v. Kisslingstein ............2732
Kis-Várdai (Wárday) .................2733
Kiszely v. Benedekfalva ............2734
Klacsányi....................................2735
Klaniczay ...................................2736
Klaris v. Nagy-Gyeör.................2737
Klaus ..........................................2738
Klauzál .......................................2739
Klazzekovich..............................2740
Kleiner........................................2741
Kleinrath ....................................2742
Kleri ...........................................2743
Klestinszky v. Klestina ..............2744
Kliegl..........................................2745
Klimó .........................................2746
Klobucsarich ..............................2747
Klobusiczky, v. Klobusicz
u. Zettény ...................................2748
Klobuchiczky .............................2750
Kobilitz v. Felsõ-Rasztóka,
vulgo Jarabek ............................2751
Kloch..........................................2752
Kloczkó......................................2753
Klohomér ..................................2754
Kmoskó v. Bernicze...................2755
Kneysb aliter Liptai....................2756
Knezevits v. Szent-Ilona ...........2757
Knezsik v. Pászthó.....................2758
Knézy ........................................2759
Knichen......................................2760
Knobloch....................................2760
Koch...........................................2761
Kochanovszky............................2762
Kochpál......................................2763
Kocsár .......................................2764
Kocsis.........................................2765

Kocsó .........................................2766
Kocspál ......................................2766
Koczián v. Blasócz.....................2767
Koczka .......................................2768
Koczók .......................................2769
Koczpál ......................................2769
Kohányi......................................2770
Koháry v. Csábrágh u. Szitnya ..2771
Koich..........................................2772
Kokovay.....................................2773
Kolakovszky ..............................2774
Kolinovics v. Senkvicz ..............2775
Kollár v. Keresztény ..................2776
Kollát..........................................2777
Koller, I. v. Nagy-Mánya...........2778
Koller, II.....................................2779
Kollonich v. Kollegrad u Kolnicz,.
Herrn zu Pruggschleinicz,
Frhru zu Haindorff u.
Idensprugg..................................2780
Kolos...........................................2782
Kolosy v. Cseley ........................2782
Kolosváry, I. v. Zábláth, aliter
Saltzer ........................................2784
Kolosvári, II. Literatus...............2785
Kolosváry, III.............................2786
Kolozsváry, IV...........................2787
Kolosváry, V .............................2788
Kolosváry, VI.............................2789
Kolowrat ....................................2790
Kolozs ........................................2791
Komáromy, I ..............................2792
Komáromy, II.............................2793
Komáromy, III. v. Bathon..........2794
Komáromy, IV ...........................2795
Komáromy, V ............................2796
Komáromy, VI ...........................2797
Komáromy, VII. v. Szent-Anna.2798
Komáromy, VIII ........................2799
Komáromy, IX ...........................2800
Komáromy, X ............................2801
Komjáthy, I ................................2802
Komjáthy II. v. Komjáth............2803
Komlóssy, I. v. Komlós .............2804
Komlóssy, II...............................2805
Komlóssy, III .............................2806
Komlóssy, IV .............................2807
Komoróczy v. Kómorócz u.
Császár.......................................2808
Kónay.........................................2809
Koncz. I......................................2810
Koncz, II ....................................2811
Konczér.......................................2812
Konczik.......................................2813
Kondé v. Póka-Telek .................2814
Kondor .......................................2815
Konrad........................................2815
Konradsheim...............................2815
Konszky .....................................2816
Kont v. Borosjeno ......................2817
Konti ..........................................2818
Kónya.........................................2818
Kónya v. Székelykocsárd...........2819
Kóos, I........................................2820
Kóos, II ......................................2821
Kopácsy......................................2822
Kopasz........................................2823
Kopcza .......................................2823
Kophandel...................................2824
Koppauer.....................................2825
Kopsa v. Karulyán .....................2826
Kopunovics ................................2827
Korchma.....................................2828
Korda, I. v. Borosjenõ................2829
Korda, II. v. Csikjenõfalva.........2830
Korda, III....................................2831
Koritsánszky ..............................2832
Korláth, I. v. Hatház...................2833
Korláth, II. v. Putka-Helmecz ...2834
Kormány ....................................2835
Kormos, I ...................................2836
Kormos, II. v. Gyanda................2837
Kormosy.....................................2838
Kormúth v. Remete-Pogányest ..2839
Korneli v. Holdmézes ................2840
Kornis, I. v. Göncz-Ruszka........2841
Kornis, II., v. Tóth-Váradgya.....2842
Koroda v. Felsö-Kubin...............2843
Koroda........................................2843

Kóródi ........................................2844
Korodinyi ...................................2845
Korompay ..................................2846
Koronay......................................2847
Koronghy ...................................2848
Korponay, v. Komonka..............2849
Kós, I..........................................2851
Koss, II. v. Szepsi-Szent-
György .......................................2852
Koss, III......................................2853
Kos-Tichy ..................................2854
Kosa, I. v. Abrudbánya ..............2855
Kosa, II.......................................2856
Kosák .........................................2857
Kosár v. Szúd .............................2858
Kossa, I ......................................2859
Kossa, II .....................................2860
Kossuth v. Kossuthfalva u.
Udvard........................................2861
Kostyán ......................................2862
Koszta, I. v. Pecsétszeg..............2863
Koszta, II. v. Apát ......................2864
Koszta, III. v. Belényes aliter
Görög .........................................2865
Koszta, IV ..................................2866
Koszta v. Belényes.....................2866
Kosztics......................................2867
Kosztka ......................................2868
Kosztolányi, I. v. Nemes-
Kosztolány .................................2869
Kosztolányi. II............................2870
Kóta............................................2871
Kothech......................................2872
Kotsis .........................................2873
Kottulinsky v. Kottulin ..............2874
Kovách, I. v. Bisztercz u.
Dieske ........................................2875
Kovács, II...................................2876
Kovách III. v. Hort u. Rigyicza..2877
Kovács, IV. v. Pacha..................2879
Kovách, V. v. Debreczen ...........2880
Kovács, VI. v. Homoró-Szent-
Márton........................................2881
Kovács, VII. v. Tasnád ..............2882
Kovács, VIII...............................2883
Kovács, IX .................................2884
Kovács, aliter Selyebi ................2885
Kovács, XI. v. Felsötorja ...........2886
Kovács, XII. ...............................2887
Kovács, XIII. v. Nagy-Tárkány .2888
Kovács, XIV. v. Kézdi
Vásárhely ..................................2889
Kovách, XV. v. Lelesz u.
Visonta.......................................2890
Kovács, XVI. aliter Tivadar.......2891
Kovács, XVII ............................2892
Kovács, XVIII............................2893
Kovács, XIX. v. Sinfalva ..........2894
Kovács, XX................................2895
Kovács, XXI. v. Apáth...............2896
Kovács, XXII .............................2897
Kovács, XXIII. aliter Szmit .......2898
Kovács, XXIV. v. Hilib .............2899
Kovács, XXV..............................2900
Kovács, XXVI. v. Járdánháza….2901
Kovács, XXVII ..........................2902
Kovács, XXVIII.........................2903
Kovács, XXIX............................2904
Kovács, XXX. aliter Ambrus.....2905
Kovács, XXXI............................2906
Kovács, XXXII. v. Bagos ..........2907
Kovács, XXXIII.........................2908
Kovács, XXXIV.........................2909
Kovács, XXXV...........................2910
Kovács, XXXVI.........................2911
Kovács XXXVII ........................2912
Kovács, XXXVIII.......................2913
Kovács, XXXIX..........................2914
Kovács, XL. –Hanvay.................2915
Kovács, XLI................................2916
Kovács, XLII. v. Kovászna.........2917
Kovács, XLIII. v. Csik-Tusnád…2918
Kovács, XLIV. v. Szemerja ........2919
Kovács, XLV. v. Fügöd ..............2920
Kovácsics, I.................................2921
Kovacsics, II ...............................2922
Kovachich, III. v. Senkvíz ..........2923
Kovácsy, I ...................................2924
Kovácsy, II...................................2925

Kovácsy, III................................2926
Kovácsovics ...............................2927
Kovásznay v. Kovászna..............2928
Kozák, I.......................................2929
Kozák, II .....................................2930
Kozák, III ....................................2931
Kozáry, I .....................................2932
Kozáry, II ....................................2933
Kozáry, III...................................2934
Kozics v. Nemes-Podhragya.......2935
Kozina.........................................2935
Kozma, I. v. Kézdi-Szentlélek ...2936
Kozma, II. v. Rogoz....................2937
Kozma, III ..................................2938
Kozma, IV...................................2939
Köcsky .......................................2940
Kögl v. Valdinutz........................2941
Kökényesdy, I. v. Vetés .............2942
Kökényesdy, II. aliter Pap..........2943
Kökényessy................................2944
Kokössy......................................2945
Kölcsey v. Kölcse ......................2946
Kölgyessy...................................2947
Kömetzy.....................................2948
Köméves ....................................2949
Köncs v. Tisza-Ujhely ...............2950
Könczey v. Karathna..................2951
Könczõ ......................................2952
Königsacker und Neuhauss.
(Neuhauss und
Könicksacker) ............................2953
Königsegg-Rothenfels................2954
Köpeczy v. Köpecz ....................2955
Körmendy, I ...............................2956
Körmendy, II...............................2957
Köröskényi, I..............................2958
Köröskényi, II. v. Köröskény.....2959
Kõrössy, I...................................2960
Keöreössy, II .............................2961
Kõrösi, III. v. Kõrös...................2962
Körtvélyesy v. Kölcs-
Hosszúmezo ...............................2963
Körvér ........................................2964
Kõszegi, I ...................................2965
Köszeghy, II................................2966
Keöszeghy, III.............................2967
Koszeghy.....................................2967
Kövári v. Fentös..........................2968
Kövér, I .......................................2969
Keövér, II ....................................2970
Kövér, III. v.
Gyergyószentmiklós ..................2971
Kövér, IV ...................................2972
Kövesdy .....................................2972
Kövesdy, I ..................................2973
Kövesdy, II.................................2974
Krahmer .....................................2975
Krajcsik.......................................2976
Krajnik v. Krajnikfalva ..............2977
Kray später v. Krajova u.
Topolya ......................................2978
Kral ............................................2979
Kraler .........................................2980
Kramar .......................................2981
Kramaricz...................................2982
Kramer, I ...................................2983
Kramer, II...................................2984
Krasznai, I. v. Kraszna...............2985
Krasznay, II................................2986
Krasznai, III. v. Borosjenö.........2987
Krasznay IV. v. Kraszna ...........2988
Krasznecz v. Draskócz ..............2989
Krauss, I. v. Lubló......................2990
Kraus, II .....................................2991
Krecsmári...................................2992
Krempelmayer............................2993
Krenczer.....................................2994
Krenedics ...................................2995
Krengel.......................................2996
Kreskay ......................................2997
Kricsfalussy................................2998
Krisár..........................................2999
Kriss ...........................................3000
Kristof, I......................................3001
Kristoff, II ..................................3002
Krisztán v. Gorbonász.................3003
Kriváts.........................................3004
Kriveczky....................................3005

Kroyherr und Kroyherr v.
Helmfels.....................................3006
Króner ........................................3007
Krucsay v. Krucsó u. Nádfõ.......3008
Krúdy .........................................3009
Kruplanics...................................3010
Krusics v. Lepoglova .................3011
Kruss ..........................................3011
Krutten .......................................3012
Kubicza ......................................3012
Kubinszky ..................................3013
Kubinyi v. Felsõ-Kubin, Nagy-
Olasz u. Deménfalva..................3014
Kubitza.......................................3016
Kubóczy .....................................3017
Kubovich, I. (Koubovich) v.
Dedina-Zsuffa ............................3018
Kubovich, II ...............................3019
Kubovich, III...............................3020
Kubura-Osztoja...........................3021
Kuchinka, aliter Gajari................3022
Kuchk..........................................3022
Kueffstein, Freiehrr auf
Greillenstein, Hobenkrain,
Etc...............................................3023
Kuen...........................................3023
Kugler ........................................3024
Kuksz .........................................3025
Kuktay........................................3026
Kukuljevic, aliter Bassony de
Sacci............................................3027
Kulcsár, I. v. Nagyida ................3028
Kulcsár, II ..................................3029
Kulin ..........................................3030
Kulmer v. Rosenpichl u.
Hohenstein .................................3031
Kulterer v. Murány.....................3032
Kuluncsics..................................3033
Kumanovics ...............................3034
Kún v. Taplócza .........................3034
Kún, I. v. Rosály ........................3035
Kún, II. v. Osdola.......................3036
Kún, III. v. Osdola .....................3037
Kún, III. v. Törtel........................3038
Kun IV. v. Orosház ....................3039
Kún, V.........................................3040
Kun VI. v. Várad.........................3041
Kun, VII .....................................3042
Kún, VIII.....................................3043
Kún, IX .......................................3044
Kun, X.........................................3045
Kunics .......................................3046
Kunitz v. Weissenburg...............3047
Kunsch v. Késmárk....................3048
Kuraly ........................................3049
Kussaly.......................................3049
Kuszeghy....................................3049
Kutassy, I ...................................3050
Kutassy, II...................................3051
Kúthy...........................................3052
Kutkutatyi ...................................3053
Kutrovics.....................................3054
Kutschera ....................................3055
Kutschersfeld ..............................3056
Kuzmics ......................................3057
Küllei...........................................3058
Künstlern.....................................3059
Kürsinger.....................................3060
Kürthy, I. v. Fáj-Kürth u.
Koltha..........................................3061
Kürthy- II. (Kiss) ........................3062
Kürthi, III ...................................3063
Küster..........................................3064
Küttel v. Zyobrowsky und
Küttel..........................................3065
Kvassay v. kvassó u. Brogyán ...3066

Нема коментара:

Постави коментар

Напомена: Само члан овог блога може да постави коментар.